HOME

Tender Task is founded 2005 in London by Line Rosenvinge (b. 1975), an Art Historian, Salon Hostess, Board Member, and supporter of the arts. / Tender Task er stiftet i London 2005 af Line Rosenvinge (f. 1975) der er kunsthistoriker, salonværtinde, bestyrelsesmedlem og skriver på en bog.

Line Rosenvinge på Instagram

Tender Task / Line Rosenvinge, Rahbeks Allé 32, 1801 Frederiksberg (Copenhagen) Denmark, line@tendertask.com +45 2674 8210, VAT/CVR: 31906326